Wachlarz #6 – Jak opowiadać historie z podróży?

 

16 grudnia 2013, Warszawa

Wy­da­wa­ło­by się, że wy­star­czy usiąść przy ogni­sku, przy wi­nie i po pro­stu za­cząć mó­wić. Sa­mi jed­nak wie­cie, że nie­któ­rych da się słu­chać go­dzi­na­mi, in­ni usy­pia­ją a jesz­cze in­ni – wpra­wia­ją w stan de­pre­syj­ny. Jak to jest, że jed­ni ro­bią to le­piej, a dru­dzy go­rzej? Pew­ne rze­czy zwią­za­ne są oczy­wi­ście z na­tu­ral­ną cha­ry­zmą, ale dru­ga rzecz to świa­do­mość pew­nych tech­nik, któ­re po an­giel­sku ład­nie na­zy­wa się „sto­ry­tel­lin­gie­m”, czy­li „o­po­wie­ścio­-o­po­wia­dac­twe­m”.

Program

19:00
Rozpoczęcie
Storytelling i wstęp do opowiadania historii
Paweł Tkaczyk
Komiks
Tomek Larek
Hyperlapse
Piotr Wancerz
Wideo
Krzysztof Gonciarz
Muzyka i śpiew
Angela Gaber
20:30
Zakończenie

Paweł Tkaczyk

Zarabia na życie opowiadaniem historii. Buduje silne marki – pracuje m.in. z Agorą, Grupą Allegro, wieloma mniejszymi firmami. Doradza startupom i innym przedsiębiorstwom – jako mentor np. podczas Startup Weekend…

Czytaj więcej

Piotr Wancerz

Psycholog, nałogowy podróżnik, obecnie niezależny operator i montażysta, właściciel studia Timelapse Media. Silne i prawdopodobnie nieuleczalne uzależnienie od podróżowania sprawiło, że budził się m.in. w takich miejscach jak jak Boliwia,…

Czytaj więcej

Krzysztof Gonciarz

Producent sieciowego wideo, bloger i vloger. Autor książek „Wybuchające Beczki” i „WebShows: Sekrety Wideo w Internecie”. Publicznie działa między innymi jako komik („Zapytaj Beczkę”, kreacja Krzysztofa Kanciarza), a każde swoje…

Czytaj więcej

Tomek Larek

Artysta, ilustrator, pasjonat i kolekcjoner komiksu oraz szeroko pojętego urban artu. Absolwent wydziału scenografii warszawskiej ASP, współpracownik wydawnictw (m.in. Znak, Świat Książki, Biblioteka Dźwięku) i agencji reklamowych, gdzie nadzoruje cały…

Czytaj więcej

Angela Gaber

Polsko-kazachski proces muzyczny”. Połączenie gitar, energetycznych bębnów z ciepłym wokalem i osobistym światem improwizacji. Oryginalne aranżacje i interpretacje muzyki z łuku Karpat.

Czytaj więcej

Miejsce

Cafe Kulturalna, Plac Defilad, Warszawa

Sponsorzy

Orange Polska

Partnerzy

Teatr Dramatyczny

Więcej spotkań

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do newslettera a powiadomimy Cię o zbliżających się spotkaniach i festiwalu.